Cart 0
3C8A0316.JPG

Giọt sương Jrai lấy cảm hứng từ niềm tin của người Jrai về con người và vũ trụ. Trong triết lý về sự tồn tại ấy, con người sau khi chết sẽ trải qua nhiều giai đoạn để trở về nguồn gốc của họ. Chặng cuối cùng sẽ biến thành giọt sương (ia ngôm trong tiếng Jrai), bốc hơi ra môi trường – trạng thái ‘sắc không’ – hạt khởi đầu cho một tồn tại mới.

Dự án này mong muốn nhìn về văn hóa tạc tượng Jrai một cách thơ mộng và bền vững, tựa như khái niệm về giọt sương của họ. Mặc dù điêu khắc Jrai gặp phải nhiều khó khăn để tồn tại và thậm chí có thể biến mất, chúng tôi hy vọng văn hóa ấy sẽ trở lại với một sinh lực mới mẻ hơn. Một mong muốn xa hơn của dự án này là đưa ra một cách nhìn mang tính phản biện về văn hóa và nghệ thuật Jrai trong bối cảnh tự nhiên và guồng quay công nghiệp hóa - hiện đại hóa của vùng đất này.

Bản đồ nghệ thuật

  Cảm hứng

artlabor_jraidewmap.jpg

Nghệ sĩ Giọt Sương Jrai

Nhấn vào hình của từng nghệ sĩ để xem chi tiết

‘Giọt sương Jrai’ là một hành trình nghệ thuật do Art Labor khởi xướng  

Jraidew2_banner.JPG

Về Art Labor

 

Art Labor là một nhóm nghệ sĩ sống tại thành phố Hồ Chí Minh, làm việc giữa nghệ thuật thị giác, khoa học xã hội và đời sống trong các bối cảnh khán giả và nơi chốn khác nhau. Chúng tôi không tạo ra tác phẩm nghệ thuật đơn lẻ, mà theo đuổi hành trình kéo dài nhiều năm, trong đó một nguồn cảm hứng tựa như một hạt giống ươm mầm. Khi hạt mầm ấy lớn lên – nguồn cảm hứng mở rộng và sinh sôi thành hệ thân rễ lớn bao gồm nhiều dự án và tác phẩm nghệ thuật phái sinh từ nó.

www.artlaborcollective.com

artlabor_video still 9_WEB.png