Về Giọt Sương Jrai

Giọt sương Jrai là một dự án hợp tác giữa nhóm Art Labor và các nghệ sĩ tạc tượng gỗ người Jrai sống giữa nhiều làng khác nhau thuộc tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên Việt Nam.

Từ năm 2016 đến nay, Giọt sương Jrai ủy thác các nghệ sĩ Jrai sáng tác tác phẩm nghệ thuật; tổ chức triển lãm Vườn Tượng trong làng, cũng là dịp tụ họp ăn mừng với chòm xóm, gia đình và bạn bè; kết nối nghệ sĩ với các mạng lưới tiềm năng; và đưa tác phẩm của họ đi triển lãm quốc tế trong sự phối hợp trưng bày với Art Labor.

Giọt sương Jrai lấy cảm hứng từ niềm tin của người Jrai về con người và vũ trụ. Trong triết lý về sự tồn tại ấy, con người sau khi chết sẽ trải qua nhiều giai đoạn để trở về nguồn gốc của họ. Chặng cuối cùng sẽ biến thành giọt sương (ia ngôm trong tiếng Jrai), bốc hơi ra môi trường – trạng thái ‘sắc không’ – hạt khởi đầu cho một tồn tại mới.

Dự án này mong muốn nhìn về văn hóa tạc tượng Jrai một cách thơ mộng và bền vững, tựa như khái niệm về giọt sương của họ. Mặc dù điêu khắc Jrai gặp phải nhiều khó khăn để tồn tại và thậm chí có thể biến mất, chúng tôi hy vọng văn hóa ấy sẽ trở lại với một sinh lực mới mẻ hơn. Một mong muốn xa hơn của dự án này là đưa ra một cách nhìn mang tính phản biện về văn hóa và nghệ thuật Jrai trong bối cảnh tự nhiên và guồng quay công nghiệp hóa - hiện đại hóa của vùng đất này.

 
3C8A7632.JPG

Art Labor và nghệ sĩ Jrai

tác phẩm vườn tượng Giọt sương Jrai tại Asian Art Biennale, Đài Chung, Đài Loan 2017

Bảo tàng quốc gia Đài Loan tại Đài Chung, Đài Loan

30 September 2017 - 25 February 2018

jraidew_groupphoto

nhóm Art Labor và nghệ sĩ Jrai Aleo, Jeh, Hăn

jraidew_plane.JPG

Một tác phẩm điêu khắc từ gỗ cao su của Kupuih Gloh